• Correo: info@fundaciondeneurotologia.com

AUTORIDADES

Presidente: Nicolás Pérez

Vice-presidente: José Carlos Rosmaninho Seabra

Comité Científico de FINO

Presidente: Pedro Mangabeira Albernaz
Sergio Carmona – Argentina
Francisco Zuma e Maia – Brasil
Hayo Breinbauer – Chile
Santiago Horra Alvarez – Ecuador
Nicolás Pérez – España
Heloisa Toledo -México
Fernando Vaz García – Portugal
Mireya Ramírez – Paraguay
Ilonka Rodríguez – República Dominicana
Ricardo D´Albora – Uruguay
Comité de Rehabilitación Vestibular
Daniel Verdecchia – Argentina
André Santos – Brasil
Teresa Arocena – Uruguay